contact-button

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับ BDSleep

รู้จักกับ เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี


บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2014 โดยนักศึกษาปริญญาโทสามคนในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน เริ่มต้นด้วยการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสื่อสารสำหรับผู้พิการตั้งแต่คอลงมาโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยสัญญาณสมอง จนกระทั่งในปี 2017 ได้ก่อตั้งบริษัท Brain Dynamics Pte. Ltd. ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ด้วยจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีการการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และสมอง (Brain Computer Interface) ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ต่อมาในปี 2019 บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์โดย กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. และได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 Quality Management System for Medical Device


บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ธนาคารออมสิน, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิทยสิริเมธี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลลาดพร้าว, โรงพยาบาลชลลดา, โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ และ โรงพยาบาลในเครือ ฯลฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุน บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ซึ่งทางเราขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


ตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งจวบจนกระทั่งปัจจุบัน บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ได้พัฒนานวัตกรรมหลากหลายเพื่อนำไปใช้ในสังคม อาทิ อุปกรณ์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการการฟังสำหรับแยกแยะทิศทางด้วยเสียงสำหรับเด็กตาบอด, อุปกรณ์ช่วยสื่อสารโดยใช้สัญญาณสมองสำหรับผู้พิการตั้งแต่คอลงมา, อุปกรณ์วัดสัญญาณสมองแบบพกพา, ระบบวัดสัญญาณสมอง (EEG Monitoring System), เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบไร้สาย, เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ, เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบต่างๆ, ระบบตรวจการนอนหลับ (Polysomnography System) และอื่นๆ


ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบรน ไดนามิกส์ ได้ที่ www.braindynamics.co.th
พันธกิจ


บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อแก้ปัญหาให้สังคมและมนุษยชาติ


ปัญหาความผิดปกติจากการนอนหลับ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก เป็นปัญหาที่ค่อยๆ บั่นทอนสุขภาพของมนุษย์เราทีละน้อย เมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลานานก็ปรากฏว่าเป็นโรคต่างๆ มากมาย


เบรน ไดนามิกส์ฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการที่เกี่ยวข้องกับ การวินิจฉัยโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ การรักษาโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ และบำบัดการนอนหลับ ให้ผู้คนเข้าถึงการบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผ่านการนอนหลับที่มีคุณภาพ และส่งต่อสิ่งดีๆ กลับสู่สังคมและโลก

คุณณพสิทธิ์ นำเสนอผลงานของบริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี ที่สิงคโปร์บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี นำเสนอผลงานที่ประเทศสิงค์โปร์ระบบตรวจการนอนหลับ Polysomnography โดยบริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี
การทดสองเครื่องวัดสัญญาณสมองโดยทีมงานบริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี บริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี นำเสนองานที่ Las Vegas CES 2022 ระบบวัดสัญญาณชีพBrain Dynamics RELAX

ศูนย์ชีวานิทราเวช

Chiva Sleep Center


ศูนย์ตรวจการนอนหลับชีวานิทราเวช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 ณ โรงพยาบาลชลลดา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แรกเริ่มเป็นสถานที่สำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดสัญญาณสมองและระบบตรวจการนอนหลับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับที่พัฒนาขึ้นได้เองในประเทศไทย โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานอาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์และนักเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาณสมองจากสถาบันประสาท และบริษัท เบรน ไดนามิกส์ เทคโนโลยี จำกัด ด้วยความอนุเคราะห์ของ นพ.พีรพงษ์ เต็งธนกิจ และครอบครัว ผู้บริหารโรงพยาบาลชลลดา เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นห้องตรวจการนอนมาตรฐานที่สามารถรองรับผู้ป่วยสำหรับการตรวจการนอนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร


ห้องตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวชห้องตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวช 2อาจารย์อุบล ปาระมี กำลังติดอุปกรณ์วัดสัญญาณสมองสำหรับตรวจการนอน ศูนย์ชีวานิทราเวช
ห้องตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวช 3ห้องตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวช 4ห้องตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวช 6
ขณะผู้เข้ารับบริการนอน ห้องบริการตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวช 1Calibration สำหรับตรวจการนอนหลับที่ ศูนย์ชีวานิทราเวชกำลังติดเครื่องวัดออกซิเจน ห้องตรวจการนอนหลับ โดย ศูนย์ชีวานิทราเวช
ตรวจการนอนหลับที่คอนโด ห้องบริการตรวจการนอนหลับ ศูนย์ชีวานิทราเวชตรวจการนอนหลับที่บ้าน โดย ศูนย์ชีวานิทราเวชตรวจการนอนหลับที่บ้าน โดย ศูนย์ชีวานิทราเวช

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

Our Profession


ศูนย์ชีวานิทราเวชเปิดให้บริการตรวจการนอนหลับแบบบำบัดการนอนหลับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา การให้บริการครอบคลุมความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับทุกชนิด โดยผู้เชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ (Sleep Specialist) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช (Psychiatrist) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ นักจิตบำบัดเชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และโรคนอนไม่หลับ นักเทคนิคเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาณสมอง นักเทคนิคเชี่ยวชาญทางด้วยการตรวจการนอนหลับ และอื่นๆ


เราให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการตรวจการนอนหลับ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการรักษา และดูแลท่านตลอดการรักษา เราเต็มใจให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การบริการและการรักษาที่ดีที่สุด


อ.นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล Chatkarin Tepwimonpetkun แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ

อ. นพ. ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ


• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

• วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์

• วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

• วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

ศ.พญ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล Suwanna Arunpongpaisal แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

ศ. พญ. สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช


• แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาโทเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาเอกเฉพาะทางจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• Master of Health Science in Clinical Science, Gadjah Mada University, Indonesia.

นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล Kometh Kimwattananukul แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงาม

อ. นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงาม


• แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

• ปริญญาโทเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

• Certificates in Laser and Aesthetic Skin Therapy, Harvard Medical School, Boston, USA.

• American Board Of Laser Surgery

นพ. ปิยพนธ์ ตีระวานิชสันติ์ Piyapon Trirawanitsan แพทย์ให้คำปรึกษาทางไกล

อ. นพ. ปิยพนธ์ ตีระวานิชสันติ์


แพทย์ให้คำปรึกษาทางไกล


• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สุกิจ ศุภรัตย์ภิญโญ Sukit Suparatpinyo นักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญ AI วิเคราะห์โรคซึมเศร้า

คุณสุกิจ ศุภรัตย์ภิญโญ (คุณไนซ์)


นักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญ AI วิเคราะห์โรคซึมเศร้า


• Bsc. Computer Game Multimedia มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยม)

• Msc. Project Management Construction and Engineering, University of Reading, England.

• Ph.D candidate in Computer Science มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณปรียากร เพชรรัตน์ Preeyakorn Phetcharat ผู้เชี่ยวชาญการตรวจการนอนหลับ

คุณปรียากร เพชรรัตน์ (คุณข้าวตั้ว)


ผู้เชี่ยวชาญการตรวจการนอนหลับ


• คณะการแพทย์บูรณาการ สาขาการแพทย์แผนไทย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สุขภาพความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• 200 hour Hatha & Ashtanga Yoga Teacher Training by Shiva Yoga Peeth, India.

• อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ ณ ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

ประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับ