contact-button

ติดต่อเรา

บทความ และ สาระความรู้

Filter by

All Category

Sleep Test

Sleep Apnea

CPAP

Sleep Hygiene

Sleep Disorder

Sleep Environment

Migraine

สัตว์เลี้ยง

ทั่วไป

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร

Sleep Test

การตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test คือการตรวจเพื่อวิเคราะห์การทำงานของร่างกายและสมอง ดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะหลับ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่สามารถบอกความผิดปกติของการนอนหลับ

22/4/22Read More

นอนกรนเกิดจากอะไร เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) หรือไม่

Sleep Apnea

เสียงกรนที่เกิดจากการนอนกรนนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลานอนหลับกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจหรือ Airway หย่อนคล้อยลงและถูกอุดกั้นบางส่วนหรือตีบแคบกว่าปกติทำให้ลมที่ไหลผ่านปากและจมูกไม่สามารถไหลได้สะดวก โดยอวัยวะบริเวณนี้คือส่วนของทางเดินหายใจที่สามารถเปิดปิดได้

21/4/22Read More

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) คืออะไร

Sleep Apnea

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือชื่อเต็มคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) คือ ภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ลมหายใจขาดหายไป เรียกว่าหยุดหายใจ (Apnea) หรือ ทำให้ลมหายใจแผ่ว

7/5/22Read More

วิธีการใช้งานเครื่อง CPAP Apex XT-Auto

CPAP

CPAP หรือ เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก คือ เครื่องอัดแรงดันอากาศผ่านทางจมูกหรือปากขณะหายใจเข้า เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหายใจและรับอากาศได้อย่างเพียงพอโดยการหายใจบนแรงดันอากาศของเครื่อง

13/2/23Read More

วิธีการใช้งานเครื่อง CPAP Resmed AirSense 10 AutoSet and AutoSet for her

CPAP

CPAP หรือ เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก คือ เครื่องอัดแรงดันอากาศผ่านทางจมูกหรือปากขณะหายใจเข้า เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจส่วนต้นให้กว้างขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหายใจและรับอากาศได้อย่างเพียงพอโดยการหายใจบนแรงดันอากาศของเครื่อง

26/7/23Read More

ตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home Sleep Test) คืออะไร แตกต่างจากการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างไร

Sleep Test

การตรวจการนอนหลับที่บ้าน หรือ Home Sleep Test เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการหลับ หรือผู้ที่มีปัญหาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และสงสัยว่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ร่วมด้วย และต้องการตรวจการนอนหลับเพื่อยืนยัน วินิจฉัยหาสาเหตุ และวัดระดับความรุนแรงของอาการ

22/4/22Read More

วิธีแก้นอนกรนด้วยตนเอง โดย 11 กลยุทธ์สยบนอนกรน

Sleep Apnea

การนอนกรนนั้นเป็นปัญหาสำหรับหลายคน วันนี้ทางเราขอนำเสนอแนวทางที่ช่วยในการลดปัญหาการนอนกรนของท่านด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

21/4/22Read More

วิธีการเลือกหน้ากาก CPAP Mask ให้เหมาะสมกับตนเอง

CPAP

หน้ากาก CPAP Mask คือหน้ากากสำหรับใช้ร่วมกับเครื่อง CPAP หรือ BiPAP หน้ากากนี้จะทำการยึดติดกับศีรษะเพื่อใช้ในการส่งแรงดันอากาศเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนต้นของผู้ใช้งานเครื่อง

21/3/24Read More

สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี (Good Sleep Hygiene) เพื่อการนอนหลับที่ดี

Sleep Hygiene

สุขอนามัยการนอนหลับ (Sleep Hygiene) คือ แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการ พฤติกรรม (behavior) และสิ่งแวดล้อม (environment) อย่างเหมาะสมที่จะทำให้นอนหลับได้ดีและมีคุณภาพมากขึ้น

13/6/22, Rev 3/4/23Read More

โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) คืออะไร สาเหตุ อาการ วินิจฉัย และวิธีการรักษา

Sleep Disorder

อาการของโรคนอนไม่หลับ (Insomnia) คือ จะเข้านอนได้ยาก นอนไม่หลับ หรือทำให้ตื่นโดยไม่ตั้งใจ ตื่นบ่อยหลับยาก หากจะเข้านอนอีกครั้งก็นอนไม่ได้ รวมถึงจะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาตื่นนอน ในระยะสั้นจะก่อให้เกิดความอ่อนเพลีย ขาดสมาธิในการทำงาน

03/07/23Read More

ห้องนอนและสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการนอนหลับ (Good Sleep Environment)

Sleep Environment

การนอนหลับคือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ซึ่งโดยเฉลี่ยเราใช้เวลานอนประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิต อันนำมาซึ่งความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจก็จะเบิกบาน และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง

04/05/22Read More

STOP-BANG Questionaire แบบประเมินโรคหยุดหายใจขณะหลับ

Sleep Apnea

STOP-BANG ใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรค Obstructive sleep apnea (OSA) หรือโรคหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะความผิดปกติเกี่ยวข้องกับการหายใจที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก

31/03/23Read More

ก่อนหน้า
1
2
ถัดไป

ประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับ