contact-button

บทความ และ สาระความรู้

Filter by

All Category

Sleep Test

Sleep Apnea

Sleep Hygiene

Sleep Environment

Sleep Disorder

Migraine

สัตว์เลี้ยง

ทั่วไป

ตรวจการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร

Sleep Test

การตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep Test คือการตรวจเพื่อวิเคราะห์การทำงานของร่างกายและสมอง ดูความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะหลับ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่สามารถบอกความผิดปกติของการนอนหลับ

22/4/22Read More

นอนกรนเกิดจากอะไร เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) หรือไม่

Sleep Apnea

เสียงกรนที่เกิดจากการนอนกรนนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลานอนหลับกล้ามเนื้อบริเวณทางเดินหายใจหรือ Airway หย่อนคล้อยลงและถูกอุดกั้นบางส่วนหรือตีบแคบกว่าปกติทำให้ลมที่ไหลผ่านปากและจมูกไม่สามารถไหลได้สะดวก โดยอวัยวะบริเวณนี้คือส่วนของทางเดินหายใจที่สามารถเปิดปิดได้

21/4/22Read More

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) คืออะไร

Sleep Apnea

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือชื่อเต็มคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea) คือ ภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ลมหายใจขาดหายไป เรียกว่าหยุดหายใจ (Apnea) หรือ ทำให้ลมหายใจแผ่ว

7/5/22Read More

ตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home Sleep Test) คืออะไร

Sleep Test

การตรวจการนอนหลับที่บ้าน หรือ Home Sleep Test เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการหลับ หรือผู้ที่มีปัญหาอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และสงสัยว่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) ร่วมด้วย และต้องการตรวจการนอนหลับเพื่อยืนยัน วินิจฉัยหาสาเหตุ และวัดระดับความรุนแรงของอาการ

22/4/22Read More

วิธีแก้นอนกรนด้วยตนเอง โดย 11 กลยุทธ์สยบนอนกรน

Sleep Apnea

การนอนกรนนั้นเป็นปัญหาสำหรับหลายคน วันนี้ทางเราขอนำเสนอแนวทางที่ช่วยในการลดปัญหาการนอนกรนของท่านด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

21/4/22Read More

สุขอนามัยการนอนหลับที่ดี (Good Sleep Hygiene) เพื่อการนอนหลับที่ดี

Sleep Hygiene

สุขอนามัยการนอนหลับ (Sleep Hygiene) คือนิสัยหรือพฤติกรรมที่จะทำให้นอนหลับได้ดี มีคุณภาพมากขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการนอนหลับได้

13/6/22Read More

ห้องนอนและสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการนอนหลับ (Good Sleep Environment)

Sleep Environment

การนอนหลับคือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ซึ่งโดยเฉลี่ยเราใช้เวลานอนประมาณ 1 ใน 3 ของชีวิต อันนำมาซึ่งความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจก็จะเบิกบาน และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง

04/05/22Read More

โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) หลับยากตื่นง่าย คืออะไร

Sleep Disorder

อาการของโรคนอนไม่หลับคือ จะเข้านอนได้ยาก นอนไม่หลับ หรือทำให้ตื่นโดยไม่ตั้งใจ ตื่นบ่อยหลับยาก หากจะเข้านอนอีกครั้งก็นอนไม่ได้ รวมถึงจะรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาตื่นนอน ในระยะสั้นจะก่อให้เกิดความอ่อนเพลีย ขาดสมาธิในการทำงาน

5/07/22Read More

ภาวะขาดการนอนหลับ (Sleep Deprivation)

Sleep Disorder

การนอนหลับที่มีคุณภาพและเพียงพอจะทำให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงร่างกายจะฟื้นตัวและความรู้สึกสดชื่นจะกลับมาอีกในวันรุ่งขึ้นอีกด้วยแต่มีคนจำนวนไม่นอนที่ตื่นในช่วงเช้าแต่ไม่สดชื่น และระหว่างวัน มีอาการง่วงและอ่อนเพลียเสมอ ๆ ซึ่ง นั้นเป็นสัญญาณที่บอกว่า คุณมีการนอนไม่พอจึงส่งผลต่อร่างกาย ถ้ายิ่งประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพของร่างกายจะแย่ลงเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด

29/04/22Read More

ก่อนหน้า
1
2
ถัดไป

ประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับ